Monthly Archives: اردیبهشت 1397

تفاوت میکروسیلیس با پوزولانی چیست؟

تفاوت میکروسیلیس با پوزولانی چیست؟

تفاوت میکروسیلیس با پوزولانی چیست؟ فرق میکروسیلیس با دیگر مواد پوزولانی این است که مواد متعارف مقاومت زا همانند سیمان جرم برابری دارند , البته میکروسیلیس بخاطر ریزی و خواص بالا به ازای واحد جرم , مقاومت زایی میان 2 تا 4 برابر جرم هم اندازه سیمان را داراست . بر این اساس اندازه کل مواد سیمانی در بتن حاوی میکروسیلیس جهت دستیابی به یک مقاومت معین قابل کاهش میباشد که‌این امر به نوبه خود حرارت زایی بتن را کم می

ر

میکروسیلیس

میکروسیلیس میکروسیلیس یک نوع پوزولان هست که در صورت استفاده درست از این محصول تاثیر قابل توجهی در ارتقا استحکام و مقاومت سازه های بتنی دارد.در میکروسیلیس در واقع خاصیت پرکننده بودن وبرخورد پوزولانی میتواند باعث کاهش حرارت زایی بتن شود .به عنوان مثال حرارت زایی یک گرم میکرو سیلیس بیش از یک گرم سیمان پرتلند معمولی هست و بعضی اوقات 2 برابر آن میشود. ولی مقاومت زایی فراتر میکروسیلیس ( 2 تا حدود 4 برابر سیمان ) قابلیت و امکان کاهش