پلی یوری

پلی یوریا

پلی یوریا

پلی یوریا پلی یوریا ( POLYUREA ) یک مدل الاستومر است که از عکس العمل ایزوسیانات ( Isocyanate ) و پلی آمین ( Polyamine ) بدست می‌آید . فارغ از حضور حلال , کاتالیست و مواد گریزو فرار و فارغ از مجموعه های NH2 – , پلی آل ( Polyal ) و هیدروکسیل ( Hydroxyl ) . ایزوسیانات می‌تواند آلیفاتیک و آروماتیک باشد که مبنی بر آن خواص پلی یوریا بدست آمده گوناگون خواهد بود . پلی یوریا با برخورداری

پلی اوره

پلی اوره

پلی اوره پوشش پلی اوره ( پلی اوره –پلی اورا ) پلی یوریا چیست؟ پلی یوریا (POLYUREA) یک نوع الاستومر است که از واکنش ایزوسیانات ( Isocyanate ) و پلی آمین ( Polyamine ) بدست می آید. بدون حضور حلال، کاتالیست و مواد فرار و بدون گروه های NH2-، پلی آل(Polyal) و هیدروکسیل (Hydroxyl).ایزوسیانات می تواند آلیفاتیک و آروماتیک باشد که بر اساس آن خواص پلی یوریا بدست آمده متفاوت خواهد بود . پلی یوریا با برخورداری از ضریب بالای مقاومت