3

ابر روان کننده با خاصیت زود سخت کنندگی HYPER FLOW 200

این ماده یک فوق روان کننده زود گیر برای بتن و ملات است که علاوه بر کاهش مقددار آب بتن باعث تسریغ در گیرش آن نیز میشود

2

ابر روان کننده با خاصیت نگهداری اسلامپ HYPER FLOW 22

ابرروان کننده 22 نسل سوم فوق روان كننده ها با کیفیت بالا بر پایه پلیمرهای پلی کربوکسیلات جهت توليد بتن روان با خاصیت نگهداری اسلامپ می باشد

روان-کننده-11

ابر روان کننده و کاهنده آب HYPER FLIOW 20

ابر روان کننده 20 نسل سوم فوق روان كننده ها با کیفیت بالا بر پایه پلیمرهای پلی کربوکسیلات جهت توليد بتن روان با خاصيت نگهداري اسلامپ مي باشد.

4

افزودنی روان كننده و ديرگير كننده بتن KARIZ FLOW 540

اين ماده افزودني روان كننده و ديرگيركننده بسيار مؤثري است كه براي تهيه بتن مرغوب در شرايط دشوار آب و هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد و مطابق با ASTM C 494 Type D  است.

111

افزودنی روان کننده و کاهنده آب SUPER FLOW 160

اين ماده افزودني فوق روان کننده وكاهنده آب بسيارمؤثري است که براي توليد بتن مرغوب بكار مي‌رود و مطابق با ASTM C494 Type F است.

4

آب بند کننده بتن KARIZ PROOF

اين ماده افزودنی مایعی است با خاصیت هیدروفوبیک (آب گریزی) بعنوان آبندکننده بتن مورد استفاده قرار می گیرد. 

7

افزودنی مخلوط شده بر پایه میکروسیلیس KARIZ MS 70

اين ماده مخلوطی است متشکل از آب، میکروسیلیس (دوده سیلیسی)، فوق روان کننده بتن، افزودنی کاهنده نفوذ پذیری و مسدود کننده منافذ موئین بتن و افزودنی غلظت دهنده بتن تازه.

6

افزودنی الیاف دار مخلوط شده بر پایه میکروسیلیس KARIZ MS 701

اين ماده مخلوطی است متشکل از آب، میکروسیلیس (دوده سیلیسی)، سوپر فوق روان کننده بتن، افزودنی کاهنده نفوذ پذیری و مسدود کننده منافذ موئین بتن و افزودنی غلظت دهنده بتن تازه و الیاف P.P که جهت بتن های توانمند و چند منظوره به بتن افزوده می شود.

5

افزودنی روان كننده و ديرگير كننده بتن KARIZ FLOW 340

اين ماده افزودني روان كننده و ديرگيركننده بسيار مؤثري است كه جهت تهيه بتن مرغوب در شرايط دشوار آب و هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد و مطابق با ASTM C 494 Type A&D است.

4

افزودنی روان کننده و کاهنده آب SUPER FLOW 560

اين ماده فوق روان کننده بسيار مؤثري است که براي توليد بتن روان در هواي گرم بکار مي‌رود. اين ماده مطابق با ASTM C 494 Type G است.

1

افزودنی فوق روان کننده با خواص دیرگیری SUPER FLOW 460

اين ماده فوق روان کننده بسيار مؤثري است که براي توليد بتن روان در هواي گرم بکار مي‌رود. اين ماده مطابق با ASTM C 494 Type G است.

5

افزودنی فوق روان کننده و کاهنده آب بتن SUPER FLOW 360

اين ماده افزودني فوق روان کننده وكاهنده آب بسيارمؤثري است که براي توليد بتن مرغوب بكار مي‌رود و مطابق با ASTM C494-81 Type F است.

2

روان کننده وکاهنده آب KARIZ FLOW 650

اين ماده روان کننده وکاهنده ‌آب، مناسب بتن‌‌ريزيهاي ‌حجيم و با محدوده وسيعي از مقادير مصـرف است و مطابق با ASTM C 494 Type A است.

1

روان کننده وکاهنده آب، مناسب بتن ريزيهای حجيم KARIZ FLOW 40

اين ماده روان کننده وکاهنده ‌آب، مناسب بتن‌‌ريزيهاي ‌حجيم و با محدوده وسيعي از مقادير مصـرف است. و مطابق با ASTM C 494 Type A است.

3

شاتکریت مایع SHOTCRETE LIQUID

این ماده یک افزدنی زودگیر کننده، تسریع کننده زمان گیرش سیمان بدون خاصیت قلیایی می باشد که بصورت مایع غلیظ عرضه می شود.

5

شاتگریت پودری SHOTCRETE POWDER

این ماده یک افزدنی زودگیر کننده، تسریع کننده زمان گیرش سیمان بدون خاصیت قلیایی می باشد که بصورت پودر در بتن پاشی به روش خشک استفاده می شود.

4

ضد یخ بدون کلراید KARIZ ANTIFREEZ

آنتي فريز، افزودنی بي خطر و با صرفه اي است كه بصورت مايع براي توليد بتن مرغوب در هواي سرد بكارمی رود.

3

افزودنی هوازای بتن KARIZ AEA

اين افرودني هوازاي آماده مصرفي است كه جهت ايجاد و توزيع يكنواخت حبابهاي بسيار ريز هوا با اندازه هاي معين در مخلوط بتن بكار مي رود. اين ماده مطابق با استاندارد ASTM C 260-81 است.

b1-4

قوام دهنده بتن KARIZ VMA

اصـلاح کننـده هـاى لزجـت بـا VMA KARIZ یـک افزودنـى مایـع مـى باشـد کـه اکثـر ایـن مـواد بـر پایـه
رشته هاى مولکول هاى سنگین مى باشند که میل ترکیبى زیادى با آب دارند.