ملات تعمیراتی تک جزئی KARIZ REPAIR 650

ملات تعمیراتی و آماده به مصرف است که تنها با افزودن آب تبدیل به ملات تعمیراتی بدون انقباض و پر مقاومت می شود.
موارد مصرف : – تعمیرات سطوح بتنی در سطوح عمودی وافقی- پر کردن حفره های ریز- تعمیرات قطعات بتنی- مخازن آب وفاضلاب،کانالهای آبرسانی 

ملات تعمیراتی تک جزئی KARIZ REPAIR 654

ملات تعمیراتی و آماده به مصرف است که تنها با افزودن آب تبدیل به ملات تعمیراتی بدون انقباض و پر مقاومت می شود.
موارد مصرف :
تعمیرات سطوح بتنی در سطوح عمودی وافقی- پر کردن حفره ها- تعمیرات قطعات بتنی
مخازن آب وفاضلاب،کانالهای آبرسانی

چسب کاشی و سرامیک کف KARIZ TILE PASTE 100

تركيبي از مواد  سيماني به همراه افزودنيهاي پليمري و مسلح شده با الياف سلولزي است كه تنها با افزودن آب به آن چسبي با قدرت چسبندگي زياد و مقاوم در برابر آب براي كاشي كاري ايجاد مي شود.
EN12004-TYPE D2T مطابق با استاندارد

چسب کاشی و سرامیک کف با چسبندگی بالا KARIZ TILE PASTE

تركيبي از مواد  سيماني به همراه افزودنيهاي پليمري و مسلح شده با الياف سلولزي است كه تنها با افزودن آب به آن چسبي با قدرت چسبندگي زياد و مقاوم در برابر آب براي كاشي كاري ايجاد مي شود.

چسب کاشی خمیری KARIZ TILE PASTY

تركيبي از مواد  سيماني به همراه افزودنيهاي پليمري و مسلح شده با الياف سلولزي است كه تنها با افزودن آب به آن چسبي با قدرت چسبندگي زياد و مقاوم در برابر آب براي كاشي كاري ايجاد مي شود.

 

ملات بندکشی کاشی اصلاح شده با پلیمر KARIZ TILE

کاریز تایل گروت ملات بند کشی یک جزیی پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر و مقاوم در برابر آب است.
موارد مصرف : کاریز تایل گروت را می توان یرای پر کردن درز بین سرامیک،موزاییک ،مرمر،سنگ،آجر ،کاشی، کف بکار برد.

 

ملات ویژه چسباندن بلوکهای سبک KARIZ MASTER PASTE 110

تركيبي از مواد  سيماني به همراه افزودنيهاي پليمري و مسلح شده با الياف است كه مناسب اجرای بلوکهای CLC و ACC است.

چسب کاشی و سرامیک حاوی پلیمر با خاصیت آب بندی وچسبندگی بالا KARIZ TILE PASTE S

تركيبي از مواد  سيماني به همراه افزودنيهاي پليمري و مسلح شده با الياف سلولزي است كه تنها با افزودن آب به آن چسبي با قدرت چسبندگي زياد و مقاوم در برابر آب براي كاشي كاري ايجاد مي شود.
مطابق با استاندارد EN12004-TYPE D2T