قوام دهنده بتن KARIZ VMA

اصـلاح کننـده هـاى لزجـت بـا VMA KARIZ یـک افزودنـى مایـع مـى باشـد کـه اکثـر ایـن مـواد بـر پایـه
رشته هاى مولکول هاى سنگین مى باشند که میل ترکیبى زیادى با آب دارند.
ایـن مـواد بـا تشـکیل یـک سـاختار سـه بعـدى در فـاز مایـع موجـب افزایـش لزجـت بـا تنـش تسـلیم
فاز خمیر سیمان و بالطبع افزایش لزجت و تنش تسلیم بتن مى گردند..

توضیحات

مشخصات:

اصـلاح کننـده هـاى لزجـت بـا VMA KARIZ یـک افزودنـى مایـع مـى باشـد کـه اکثـر ایـن مـواد بـر پایـه
رشته هاى مولکول هاى سنگین مى باشند که میل ترکیبى زیادى با آب دارند.
ایـن مـواد بـا تشـکیل یـک سـاختار سـه بعـدى در فـاز مایـع موجـب افزایـش لزجـت بـا تنـش تسـلیم
فاز خمیر سیمان و بالطبع افزایش لزجت و تنش تسلیم بتن مى گردند..

موارد مصرف:

 • ساخت و تولید بتن خود تراکم
 • بتن ریزى در زیر آب
 • بتن ریزى در آب هاى جارى و ساکن
 • بتن هایى با پتانسیل آب انداختگى و جداشدگى بالا

فواید:

 • کاهش میزان آب انداختگى بتن
 • افزایش لزجت بتن
 • افزایش کارایى و پیوستگى بتن
 • افزایش پایدارى در طول حمل و نقل بتن و بتن ریزى
 • کاهش جداشدگى حتى براى مخلوط با روانى زیاد
 • کاهش آب شستگى بتن
 • کاهش آب انداختگى بتن
 • بهبود قابلیت پمپاژ

میزان و نحوه مصرف:

مـى تـوان بـا بخـش کوچکـى از آب اختـلاط بتـن مخلـوط گشـته و بـه بتـن اضافـه گـردد و نیـز
مـى تـوان بـه مخلـوط آمـاده بتـن افـزوده شـود. و پـس از اختـلاط کامـل عمـل بتـن ریـزى
آغــاز گــردد. میــزان مصــرف محصــول، بســته بــه نــوع کاربــرى و مصالــح موجــود و تنهــا بــا
اسـتفاده از مشـاهده ظاهـرى بتـن تاییـن مـى گـردد. مصـرف بیـش از حـد آن موجـب افزایـش
شدید لزجت بتن و اختلال در اجراى بتن مى گردد.

نکات ایمنی : 

این محصول آلایندگى زیست محیطى قابل ملاحظه ندارد.
در صورت برخورد اتفاقى با پوست یا چشم باید فورا با آب فراوان شسته شود.
در صورت بلعیدن تصادفى فورا به پزشک مراجعه شود.
هنگام حمل و مصرف حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.

دانلود کاتالوگ

KARIZ VMA

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قوام دهنده بتن KARIZ VMA”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قوام دهنده بتن KARIZ VMA”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *